Skip to content Skip to footer

Audyty energetyczne

Racjonalne zużywanie energii elektrycznej i cieplnej jest podstawą oszczędności w każdym budownictwie – wynikają z tego znacznie niższe koszty eksploatacyjne.

Im większy obiekt budowlany, tym większe straty energii, głównie cieplnej; z tego powodu budowa każdego obiektu wymaga dokładnych analiz technicznych i ekonomicznych w kierunku zminimalizowania możliwości utraty ciepła, przez powstałe mostki termiczne lub szczeliny tworzące się podczas schnięcia murów. Należy również bacznie przyjrzeć się oknom i drzwiom – niedokładności osadzenia skutkują znacznym ulatnianiem się nagromadzonego ciepła.

Co to jest audyt energetyczny Katowice

Termoizolacja to kosztowny zabieg, mający na celu tak zwane ocieplenie budowli, lecz termin ten odnosi się również do izolacji wewnętrznych konstrukcji, takich jak ściany nośne, działowe czy stropy i dachy; dlatego by przekonać się czy nie ma lepszych rozwiązań niż zewnętrzne okładziny na elewacjach, warto przeprowadzić audyt energetyczny Katowice, sprowadzający się do wnikliwej analizy pod kątem uszczelnienia powierzchni oraz zastosowania innych rozwiązań zapobiegania strat energetycznych.

Głównym celem audytu energetycznego jest ochrona inwestora przed zbytnimi kosztami związanymi z termoizolacją całego obiektu, a także przeprowadzenie oględzin technicznych czy taka inwestycja może być zastąpiona innym rozwiązaniem. Ważne jest również to, czy inwestor dysponuje odpowiednimi środkami na termoizolację oraz czy jego decyzja jest trafna w odniesieniu do konkretnego obiektu.

Obiekty podlegające audytowi energetycznemu

Audyty energetyczne Katowice przeprowadzane są na każdym elemencie konstrukcyjnym budynku oraz urządzeniach tam zamontowanych. Należą do nich:
– instalacje wentylacyjne,
– instalacje wodne,
– okna i drzwi,
– kotły grzewcze,
– urządzenia do produkcji energii odnawialnej,
– oświetlenie,
– ściany, stropy i dachy

oraz inne.

Ocena opłacalności inwestycji

Do oceny – czy inwestycja będzie opłacalna a jej koszty nie przerosną zakładanych prognoz, potrzebna jest wiedza na temat założeń konstrukcyjnych, technologicznych i ekonomicznych danego przedsięwzięcia. Audyty energetyczne Katowice przeprowadzane są przez doświadczonych konsultantów, których celem jest ochrona inwestora przez podejmowaniem nietrafionych decyzji oraz wykazaniem, czy podjęta decyzja będzie optymalna w stosunku do wydatków. Opinia eksperta przeprowadzającego audyt energetyczny jest także wiążąca dla banków – na podstawie rzetelnego raportu inwestor może ubiegać się o dofinansowanie projektu.

Audyty energetyczne Śląsk

Najczęściej audyty energetyczne śląsk przeprowadzane są w województwie śląskim, w którym wykorzystanie surowców nieodnawialnych jest na wysokim poziomie.Specjalista przeprowadzający audyt może także wskazać inne rozwiązania – najczęściej to termoizolacje wewnętrzne, likwidacja mostków termicznych, zastosowanie paneli fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych czy pompy ciepła. Te rozwiązania znacznie zminimalizują utratę ciepła, a urządzenia czerpiące energię ze źródeł odnawialnych znacznie zredukują zanieczyszczenie środowiska.