Skip to content Skip to footer

W jaki sposób należy otworzyć skup złomu?

Osoby, które chcą prowadzić skup złomu muszą mieć świadomość, że będzie to wymagać od nich spełnienia bardzo dużej liczby wymagań. Nie wystarczy tylko zarejestrować firmę w CEiDG, koniecznie jest również uzyskanie decyzji środowiskowej. Ponadto trzeba mieć również świadomość, że przedsiębiorca, który planuje prowadzić skup złomu musi dostać zezwolenie na możliwość zbierania odpadów wraz z wyszczególnieniem odpowiednich kodów przyjmowanych odpadów.

Przedsiębiorca, który ma zamiar prowadzić skup złomu nie może zapomnieć o zorganizowaniu, a także odpowiednim wyposażeniu miejsca, w którym dana działalność będzie prowadzona.

Wybór lokalizacji

Koniecznie trzeba zdawać sobie sprawę, że wybór właściwego miejsca na prowadzenie skupu złomu jest bardzo ważny zarówno ze względów formalnych, jak i środowiskowych. Warto również pamiętać, aby przed ostatecznym wyborem lokalizacji dokładnie zweryfikować zapisy w dokumentach planistycznych. Chodzi tutaj przede wszystkim o miejscowy plan zagospodarowania. Zapisy w tym dokumencie mają bowiem istotne znaczenie w kwestii uruchomienia inwestycji w danym miejscu.

Przedsiębiorca musi również wiedzieć czy będzie korzystał z istniejącego już budynku czy zdecyduje się na wybudowanie nowego. Zarówno w pierwszym, jak i drugim przypadku wymagane będą uzgodnienia, a także decyzje w kwestii zagospodarowania przestrzennego czy budowlanego.

Rodzaje odpadów i cena złomu

Przedsiębiorca ma możliwość zawnioskowania o rodzaj odpadów jakie będą zbierane w jego skupie. Koniecznie należy mieć świadomość, że na zużyty sprzęt elektryczny taki jak komputery, lodówki czy telewizory czy akumulatory albo baterie, wymagane są dodatkowe uzgodnienia z odpowiednimi organami ochrony środowiska. Przykładowo przedsiębiorca będzie miał obowiązek zarejestrowania się w rejestrze GIOŚ jako zbierający sprzęt elektryczny. Ponadto będzie on zobowiązany do regularnego składania sprawozdań.

Istotne znaczenie będzie miała także cena złomu. Przedsiębiorca powinien dokładnie przeanalizować jak przedstawiają się ceny złomu w konkurencyjnych punktach w danym mieście lub okolicy. Nie można bowiem doprowadzić do sytuacji, by ceny złomu w innych skupach były zdecydowanie wyższe. W ten sposób klienci nie będą zainteresowani skorzystać z usług miejsca, w którym otrzymają najmniejszą kwotę pieniężną.