Skip to content Skip to footer

Wymiarowanie drzwi wewnętrznych

Drzwi to istotny element wnętrza. Są integralną częścią wystroju wnętrza domu. Chcąc uprościć wybór, producenci zgodzili się na zastosowanie w produkcji unifikacji. Stosują uniwersalne wymiary drzwi wewnętrznych. Architekci jednak mają ostatnie słowo i do nich należy określenie wymiarów poszczególnych elementów.

Podstawowe informacje

Podczas montażu uwzględniane są trzy parametry – szerokość, wysokość, głębokość. Otwór w odniesieniu do pierwszych dwóch pozycji wymiarowych powinien być znacznie szerszy niż ościeżnica drzwi, tak by element można było umieścić w otworze nie używając siły. Luzy wymiarowe wykorzystuje się w czasie montażu do stabilizacji pozycji drzwi przy pomocy klinów. Wymiary drzwi wewnętrznych powinny zatem zawierać tolerancje wymiarowe.

Konieczne pomiary

Jeśli projekt zakłada zastosowanie drzwi o niestandardowych wymiarach, konieczne będzie wykonanie ścisłych pomiarów. Jest to konieczne dlatego, że ich niewłaściwa instalacja przynieść może straty w postaci zniszczonego materiału głównego (drzwi) i surowców dodatkowych.

W razie remontu

Nowe drzwi dopasowane są do wymiarów otworu budowlanego. W wypadku wymiany podyktowanej remontem zasadnicze wymiary ościeżnicy można pobrać z elementu demontowanego. Pod warunkiem braku ingerencji w wielkość istniejącego otworu drzwiowego. Zasadnicze wymiary drzwi wewnętrznych nie powinny jednak ulec zmianie.

Przyjęte standardy

Najczęściej w poszczególnych typach pomieszczeń stosuje się standardowe wymiarowanie otworów budowlanych:a) pomieszczenia mieszkalne – szerokość 80 cm, wysokość 200 cm, minimalna głębokość otworu od 7 do 24 cm;
b) salony – szerokość 120 cm (zazwyczaj dwuskrzydłowe), wysokość 200 cm, głębokość od 7 do 24 cm.
c) kuchnie – szerokość 70 cm, wysokość 200 cm, głębokość otworu nie mniej niż 7 cm;
d) łazienki i toalety – szerokość 60 cm, wysokość 200 cm, głębokość otworu min. 7 cm.

Jak widać z powyższego zestawienia wymiar drzwi wewnętrznych odnoszący się do wysokości przejścia jest jednakowy. Wysokość mierzy się od najniższego punktu na podłodze do samej góry. Jest to punkt znajdujący się na dolnej części nadproża. Wymiar ościeżnicy często jest różny z wysokością skrzydła drzwiowego. dzieje się tak, ponieważ w wyniku kolejnych prac wykończeniowych stosuje się materiały wykończeniowe na powierzchnie podłóg.

Ważny element

Ważny, choć coraz częściej w konstrukcji drzwi pomijany. Próg; zamiast belki progowej w nowoczesnych drzwiach stosuje się jedynie zwornik zastępujący próg i usuwany po dokonaniu montażu. Grubość progu nie wpływa na wymiar ościeżnicy.