Skip to content Skip to footer

Izolacja budynku – styropian czy wełna mineralna?

Każdy budynek, nie zależnie od jego przeznaczenia wymaga odpowiedniego zabezpieczenia przed negatywnym wpływem warunków zewnętrznych, a także zabezpieczenia środowiska przed ewentualnym wpływem na nie warunków panujących wewnątrz niego. W tym właśnie celu budynki poddawane są izolacji.

Czynniki takie jak nadmierna wilgoć, niska lub wysoka temperatura czy też nadmierny poziom hałasu mogą niekorzystnie wpływać na warunki panujące w jego wnętrzu. Dodatkowo czynniki takie jak ciepło czy nadmierny hałas w wielu przypadkach powinny być zatrzymywane wewnątrz budynku. W przypadku budynków mieszkalnych niekorzystne warunki w nich panujące mogą mięć negatywny wpływ na samopoczucie i zdrowie ich lokatorów. W przypadku sklepów lub magazynów negatywne warunki w nich panujące mogą spowodować szybsze psucie się produktów żywnościowych lub uszkodzenie innego rodzaju produktów.

styropianW Polskim budownictwie istnieją dwa trendy w izolowaniu budynków. Najpopularniejszymi materiałami izolacyjnymi są styropian i wełna mineralna do nabycia w sklepie https://hurtbudowlany.pl/styropian-i-styrodur-c-3.html. Styropian (Polska handlowa nazwa spienionego poliestru) to materiał wykonany z tworzyw sztucznego. Posiada on wiele zalet dzięki którym doskonale sprawdza się on w izolacji budynków różnego rodzaju. Przede wszystkim jest to materiał lekki, przez co może on być przenoszony i montowany przez jedną osobę. Dzięki temu możliwe jest znaczne zmniejszenie kosztów pracy, a także czasu instalacji. Styropian doskonale izoluje wilgoć. Nie przepuszcza on pary wody w żadnej postaci ani nie nasiąka nią. Można wykorzystywać go do izolacji akustycznej, jednak jego skuteczność jest dość przeciętna. Jedną z najważniejszych zalet styropianu jest jego niski stopień przepuszczalności ciepła. Pozwala to na jednoczesne zabezpieczenie przed wydostaniem się ciepła na zewnątrz, jak również przed powstawaniem nadmiernych temperatur wewnątrz budynku, w skutek jego nagrzania słońcem.

Wełna mineralnaWełna mineralna jest materiałem izolacyjnym pochodzenia mineralnego. Powstaje ona na skutek topienia w bardzo wysokiej temperaturze kamienia bazaltowego. Do najważniejszych jej zalet należy przede wszystkim bardzo niski poziom przewodności ciepła. Jest ona również materiałem niepalnym, odpornym na ogień. Jest to również materiał bardzo stabilny w swoim kształcie a jednocześnie sprężysty i bardzo wytrzymały. Wełna mineralna nie przepuszcza również wody oraz w żaden sposób nie reaguje z substancjami chemicznymi. To materiał, który niemal w całości pochłania dźwięk.

Pomimo widocznych zalet jakie oferują oba te materiały , posiadają one również swoje wady. Styropian o małej gęstości granulek jest materiałem bardzo łamliwym, przez co bardzo łatwo może ulec zniszczeniu w trakcie transportu lub montażu. Wełna mineralna jest materiałem o bardzo dużym ciężarze własnym. Jej montaż wymaga kilku osób przez co koszty są znacznie wyższe. Dodatkowo jest to materiał, który pomimo tego, że przepuszcza parę wodną cechuje się dużą nasiąkliwością.

Wybór najbardziej opcjonalnego materiału do izolacji budynku uzależniony jest przede wszystkim od potrzeb ich użytkownika a także panujących warunków wewnętrznych i zewnętrznych. W zależności od sytuacji jeden z nich może sprawować się znacznie lepiej od drugiego.