Skip to content Skip to footer

Gdzie można dzisiaj palić?

Niewiele jest dzisiaj miejsc, w których dopuszczalne jest palenie tytoniu. Z tego też względu, coraz częściej w zakładach pracy, klubach, czy restauracjach pojawiają się palarnie. Czym one są? Jak powinny wyglądać palarnie i co powinno się w nich znajdować?

Oddzielne pomieszczenia dla palących

Czasami, funkcje palarni pełnią po prostu wydzielone pomieszczenia przeznaczone do palenia. Niewątpliwie jednak, nie jest to optymalne rozwiązanie. Rzecz w tym, iż w jakiś sposób dym musi przecież ulecieć z danego pomieszczenia. Zwykle w powolnym tempie wydostaje się z pomieszczeń dla palących i roznosi się po całym budynku. Ostatecznie pomieszczenie do palenia nie spełnia więc swojej funkcji.

Sytuację może nieco poprawić zamontowanie w pomieszczeniu dla palących odpowiedniego filtra. Niemniej jednak, skuteczność tego rodzaju filtrów nie jest zachwycająca.

Profesjonalna palarnie

Zwykle, palarniami są przenośne pomieszczenia wyposażone w wiele filtrów. Czasami również przyjmują formę wiat dla palących. Tak czy inaczej, zapobiegają one przedostawaniu się dymu tytoniowego z pomieszczenia. Jest to możliwe dzięki profesjonalnym filtrom, które oczyszczają powietrze w palarniach.

Warto zauważyć, że palarnie czy też wiaty dla palących firmy https://www.tejbrant.pl/pl/produkty/palarnie/ zapewniają również komfort użytkownikom. Niewątpliwie, palenie w zadymionych pomieszczeniach nie jest przyjemne. Wyposażone w filtry wiaty dla palących, czy też zamknięte palarnie zapewniają natomiast odpowiednią wentylację.

Warto zauważyć, że w palarniach znajdują się zwykle również ławki bądź fotele .Czasami są tam nawet stoły lub przynajmniej ławy. Wyposażenie zależne jest od tego, gdzie zlokalizowana jest palarnia. Oczywiście, pod wiatami dla palących również umieszcza się nieraz różnego rodzaju meble.

Przenoszenie pomieszczenia

Wydaje się, że dużą zaletą palarni jest to, że zwykle można je przenosić. Rzecz w tym, iż jeśli np. dana firma zmienia lokalizację, nie musi wcale myśleć o nowej palarni. Wystarczy złożyć tę, która używana była w starym budynku i przenieść ją do nowego.

Jeśli chodzi o wiaty dla palących, znajdują się one często przed budynkami. Muszą więc być mocno przytwierdzone do podłoża, aby były stabilne. Dlatego też, w przeciwieństwie do pomieszczeń dla palących, wiat dla palących zwykle nie da się przenosić.

Kabiny dla palących

Ciekawym rodzajem pomieszczenia dla palących jest z pewnością kabina. Coraz częściej spotkać można niewielkie, przeważnie jednoosobowe kabiny, w których dozwolone jest palenie tytoniu. Tego typu pomieszczenia dla palących zwykle również można przenosić.