Skip to content Skip to footer

Popularne lokalizacje pod działki komercyjne na Śląsku

Śląsk jako region od wielu lat kojarzy się z dynamicznym rozwojem i wysokim stopniem uprzemysłowienia. I choć przez wiele lat kojarzył się głównie z wydobyciem węgla czy z przemysłem maszynowym, to kolejne działki komercyjne nabywane przez firmy produkcyjne i usługowe nieco zmieniają obraz Śląska.

Gliwice i Katowice nadal popularne

Pod względem rozwoju na czele aglomeracji górnośląskiej wybijają się Gliwice oraz Katowice. W Katowicach przy ul. Bocheńskiego wyprzedawane są działki komercyjne o zróżnicowanej wielkości i przeznaczeniu. Część działek może być wykorzystana pod usługi, magazyny i składy czy produkcji, część dostępnych przy tym adresie terenów ma być wykorzystana pod działalność usługową. W tym miejscu zaplanowano powstanie parku technologicznego.

Gliwice oferują działki komercyjne w różnych miejscach, w tym również w bezpośrednim sąsiedztwie z autostradą A1 czy przy węźle Gliwice – Sośnica, gdzie obecnie znajduje się Synergy Park. Miejsce to zlokalizowano przy skrzyżowaniu autostrady A1 z autostradą A4. Tereny inwestycyjne w Gierałtowicach mogą być wykorzystane do stworzenia firmy usługowej lub produkcyjnej.

Siemianowicki Park Biznesowy

Uwagę potencjalnych inwestorów przyciągają również Siemianowice Śląskie, które z kolei proponują nabywcom różne rodzaje gruntów inwestycyjnych. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego kieruje inwestorów do Parku Biznesowego, w którym powstają nowe przedsiębiorstwa usługowe i przemysłowe. W odróżnieniu od innych lokalizacji w Siemianowickim Parku nie ma ograniczenia co do wysokości czy powierzchni zabudowy.

W Siemianowicach można szukać terenów pod inwestycje także w bezpośrednim sąsiedztwie z Katowicami. Takie tereny są dostępne przy ul. Budowlanej, przy czym w tym przypadku działka komercyjna może obejmować także zabudowę przemysłowo-biurową.

Ruda Śląska, Czeladź i okolice

Ruda Śląska najwięcej działek komercyjnych posiada w okolicy Drogowej Trasy Średnicowej. W tym przypadku o popularności danej działki przesądza jej połączenie z DTŚ oraz możliwość łatwego dojazdu. Takie działki mogą być wykorzystane jako działki pod działalność produkcyjną, usługową (w tym obejmującą usługi finansowe czy hotelowe) oraz biurową.

W pozostałych miastach aglomeracji dostępne są mniejsze działki, które mogą stanowić część wydzielonych powierzchni komercyjnych. W Czeladzi przy ul. Nowopogońskiej powstaje zabudowa przemysłowa, a kolejne działki o mniejszej powierzchni czekają na nabywców.

Artykuł powstał we współpracy z GTB Invest