Skip to content Skip to footer

Projektowanie domów

projektowanie domówWłasny dom to duży krok w życiu każdego człowieka. Pomimo tego, że zakup gotowego domu jest o wiele prostszy, większość osób decyduje się na jednak na samodzielną budowę. Daje to im możliwość zaplanowania wszystkiego według własnego zamysłu.

Planując budowę nowego domu konieczne jest podjecie kilku bardzo istotnych kroków. Pierwszym, i chyba najważniejszym działaniem, który należy podjąć nie zależnie wielkości domu czy też jego położenia jest jego zaprojektowanie.

Projektowanie domów jest czynnością, która pozwala na zagospodarowanie w odpowiedni sposób przestrzeni działki. Generalnie rzecz biorąc projektowanie polega na przygotowaniu projektu domu, czyli zbioru niezbędnej dokumentacji oraz rysunków technicznych. Istotą projektu jest pokazanie idei przyszłego budynku. Rysunki architektoniczne są głównym elementem każdego projektu. Pokazują one przede wszystkim podział budynku na pomieszczenia oraz ich rozmieszczenie, ulokowanie budynku na działce, a także rodzaj planowanych do zastosowania materiałów budowlanych. Późniejsze, bardziej szczegółowe projekty obejmują również rozmieszczenie wewnętrznej instalacji sanitarnej, a także zawierają niezbędne obliczenia konstrukcyjne a także słowny opis idei budowlanej domu.

Według Polskich przepisów budowlanych projekty domów mogą być sporządzane jedynie przez osoby posiadające do tego odpowiednie uprawnienia. Są to więc osoby, które ukończyły studia wyższe inżynierskie na kierunkach architektonicznych, konstrukcyjnych i podobnych, i należące do jednego z istniejących samorządów zawodowych takich jak np. izba architektów. Osoba nie posiadająca tego typu uprawnień, jak na przykład zlecający projekt może wykonać projekt przedwstępny który posłuży jako szkielet do przygotowania projektu właściwego.

Projektowanie domów można podzielić na trzy etapy a mianowicie na projekt wstępny, budowlany oraz wykonawczy. Pierwszy z wymienionych ma za zadanie przedstawienie samej idei budynku. Składa się on z rysunków architektonicznych których, dokładność i skala nie jest nazbyt szczegółowa. Zawiera on rysunki elewacji, rzuty budynku a także jego rozmieszczenie na działce. Projekt ten oddawany jest do zatwierdzenia przez zainteresowaną stronę. Następnie przystępuje się do stworzenia projektu budowlanego.

Ten etap stanowi rozszerzenie projektu wstępnego o takie elementy jak szczegóły związane z wykorzystywanymi materiałami, rozwiązania konstrukcyjne i techniczne. Projekt ten jest przygotowywany w celu przedstawienia go odpowiednim urzędom aby uzyskać zgodę na rozpoczęcie budowy. Po uzyskaniu wszelkich zgód budowlanych sporządzany jest projekt wykonawczy.

Służy on firmom budowlanym za podstawę do wykonania określonych prac budowlanych. Projekt ten zawiera wszystkie niezbędne przekroje, elewacje i rzuty, a także szczegółowe rysunki instalacji sanitarnej a także detali budowli.