Skip to content Skip to footer

Przydomowe oczyszczalnie ścieków – proekologiczny trend

Każdy budynek mieszkalny wolnostojący posiada system odprowadzania ścieków kanalizacyjnych. W zależności od miejsca, w którym dom się znajduje może to być kanalizacja miejska lub indywidualna. Jeśli nie ma możliwości skorzystania z sieci miejskiej coraz częściej montuje się przydomowe oczyszczalnie ścieków, które pod wieloma względami przewyższają tradycyjne szamba.

Jak działają przydomowe oczyszczalnie ścieków?

Indywidualnie instalowane oczyszczalnie metalbud są systemami dwuetapowymi, gdzie odbywa się utylizacja ścieków gospodarczo – bytowych. Oba etapy są ściśle zintegrowane i w rezultacie powodują oczyszczenie odprowadzanych substancji aż o dziewięćdziesiąt procent.

Pierwsza faza uzdatniania ścieków polega na wstępnym mechaniczno – biologicznym oczyszczaniu w osadniku gnilnym, gdzie na nieczystości działają bakterie beztlenowe, a także zachodzi grawitacyjne oddzielanie.

W drugim etapie odbywa się końcowe oczyszczanie za pomocą układów filtracyjnych. Powstaje tu tak zwana błona biologiczna, gdzie intensywnie rozmnażające się mikroorganizmy powodują biodegradację szkodliwych cząstek.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków na nierównym terenie

Jeśli ukształtowanie terenu posiada dużą różnicę z w poziomach, wówczas oczyszczalnie metalbud wymagają zainstalowania dodatkowych urządzeń, takich jak przepompownie ścieków. Te urządzenia są konieczne do przeprowadzenia ścieków z niższego poziomu na wyższy, a także na dowolną odległość.

Wysokiej klasy przepompownie ścieków zamontowane w systemie odprowadzania i utylizacji nieczystości dają gwarancję, że te czynności będą wykonywane bezproblemowo.

Jakich warunków wymagają przydomowe oczyszczalnie ścieków?

Aby na działce budowlanej zamontować kompletny i zgodny z przepisami prawa budowlanego system uzdatniania nieczystości muszą być spełnione określone wymogi oraz należy oczyszczalnie metalbud zaprojektować już na etapie budowy domu, aby sprawnie wykonywały swoje zadania.

Na takie uwarunkowania trzeba zwrócić uwagę decydując się na montaż urządzeń, jakimi są przydomowe oczyszczalnie ścieków:
– działka musi posiadać odpowiednią wielkość
– poziom wód gruntowych powinien być niski
– rodzaj gruntu musi posiadać odpowiednie cechy przepuszczalności.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z https://www.oczyszczalnie-metalbud.pl/