Skip to content Skip to footer

Rodzaje przydomowych przepompowni ścieków

Inwestor budujący swój dom na terenie oddalonym od większych skupisk ludzkich ma zwykle trudności z podłączeniem się do zbiorowych kanalizacji – przede wszystkim jest to nieopłacalne ze względu na odległości i koszta związane z budową zbyt skomplikowanego odpływu ścieków domowych.

Jak działa przydomowa przepompownia ścieków?

W sytuacji, w której inwestor zmuszony jest do zainstalowania na swojej posesji własnego szamba nie zawsze jest prosta. Ukształtowanie i usytuowanie działki ma bezpośredni wpływ na położenie przyszłego zbiornika na nieczystości – jeżeli warunki pozwalają na zamontowanie zbiornika stosunkowo blisko domu i na odpowiedniej wysokości to problem nie istnieje. Jeżeli natomiast zbiornik jest wyżej niż powinien byś to inwestor będzie musiał zainstalować przepompownię ścieków.

Przydomowa przepompownia ścieków służy do podnoszenia cieczy z fekaliami z poziomu niższego na poziom wyższy. Współczesne pompy składają się z wirnika napędzanego dzięki silnikowi przy pomocy sprzęgła, przekładni pasowej lub w bezpośredni sposób – poprzez zabudowę wirnika na wspólnym z silnikiem wale.

Dzięki pompom można transportować ścieki w dowolne miejsce zabudowy, a ich napęd może być zarówno spalinowy, elektryczny jak i działający z pomocą sprzężonego powietrza.

Rodzaje przydomowych przepompowni ścieków

Przepompownie ścieków można podzielić na dwie główne grupy skupiające maszyny w zależności od ich przeznaczenia oraz w zależności od budowy.

Przepompownie mogą więc być – w zależności od przeznaczenia:
– przydomowe – przeznaczone do obsługi stosunkowo niewielkiego budynku jakim jest dom jednorodzinny, które przewodzą ciecze w ilości do 0,5 l/s
– sieciowe – obsługujące zlewnie grawitacyjne zawierające kilka lub kilkanaście budynków o różnym przeznaczeniu
– główne – przeznaczone do obsługi pełnego systemu kanalizacji grawitacyjno-tłocznej; przepompownie tego rodzają tłoczą ścieki dalej, do oczyszczalni ścieków lub do innego systemu kanalizacyjnego.

W zależności od budowy wyróżnia się przepompownie:
– mokre – pompy maszyny są zanurzone w przetłaczanych ściekach
– suche – te maszyny zawierają osobne zbiorniki retencyjne oraz odrębne komory pomp montowane w miejscach nie narażonych na przepływ ścieków.

Przepompownie suche mogą być tłoczniami ścieków, które posiadają separator zanieczyszczeń zamontowany na dopływie, który pompuje je do rurociągu tłocznego. Drugą podkategorią przepompowni suchych są przepompownie pneumatyczne, które zamiast pomp wykorzystują do działania sprężarkę do wymuszenia przepływu ścieków w rurach tłocznych.