Skip to content Skip to footer

Rodzaje i zastosowania złomu stalowego

Odzyskiwanie metali to rozwiązanie, które cieszy się coraz większym zainteresowanie ze względu na korzyści ekonomiczne, ale także regulacje prawne, które powstają w związku z ochroną środowiska. Wśród metali, które często poddaje się recyklingowi, znajduje się również stal.

Rodzaje złomu

Złom stali dzieli się poamortyzacyjny i poprodukcyjny. Ten pierwszy pochodzi głównie z zakładów przemysłowych, przedsiębiorstw transportowych i budowlanych, kopalni i gospodarstw rolnych. Często są to różnego rodzaju maszyny, pojazdy i urządzenia. Odpady poprodukcyjne to resztki z warsztatów i wytwórni wyrabiających elementy ze stali.

Jako złom stalowy definiuje się odpady stalowe zawierające dodatki stopowe w ilości maksymalnie 0,1 proc.

Jaki złom nadaje się do recyklingu?

Skup stali może przyjmować różne rodzaje tego materiału, na przykład do recyklingu nadaje się stal nierdzewna i czarna. Jednak najlepiej przetwarza się elementy, które zostały wykonane z tego samego typu materiału.

Złom stali przeznaczony do ponownego wykorzystania powinien być w miarę możliwości czysty i pozbawiony resztek produktów. Dotyczy to na przykład puszek po napojach, ale także po farbach, smarach, czy środkach owadobójczych. Do skupu stali zazwyczaj nie przyjmuje się opakowań po toksycznych chemikaliach, które mogą stanowić zagrożenie dla środowiska naturalnego.

Skup stali

Prowadzenie skupu surowców wtórnych wymaga spełnienia określonych warunków. Najważniejszym jest zapewnienie prawidłowego składowania. Teren na którym składuje się surowce musi zostać dobrze zabezpieczony tak, aby zapewnić ochronę gleby oraz wód gruntowych przez zanieczyszczeniem. Warto pamiętać, że istnieją określone normy dotyczące składowania, przechowywania i sortowania surowców, których celem jest przede wszystkim ochrona środowiska naturalnego.

Skupowanie złomu stali kojarzy się z dosyć mało prestiżowym biznesem. Tymczasem jest to bardzo dobry pomysł na działalność, widać to na przykład w przypadku firmy http://zlomweglika.pl/zlom-stali-szybkotnacej. Wykorzystanie surowców wtórnych będzie na pewno rosnąć w przyszłości ze względu na oszczędność takiego procesu, a także na większe zainteresowanie ochroną środowiska naturalnego. Konkurencja w sektorze skupu stali nierdzewnej i tym podobnych materiałów jest nadal stosunkowo niewielka.

Zastosowania złomu stalowego

Ze złomu stali można produkować bardzo wiele elementów, ponieważ ten materiał zachowuje swoje właściwości nawet po wielokrotnym wykorzystaniu. W zależności od zastosowanej technologii odzyskana stal może być ponownie stosowana do produkcji opakowań, a także pokryć dachowych lub maszyn.