Skip to content Skip to footer

Zastosowanie betonowych prefabrykatów w budownictwie

Prefabrykaty z betonu posiadają bardzo szerokie zastosowanie zarówno w budownictwie publicznym jak i przemysłowym, infrastrukturalnym czy mieszkaniowym. Użycie fabrycznie produkowanych elementów betonowych pozwala często zoptymalizować zużycie czasu i energii.

Charakterystyka prefabrykatów z betonu

Szersze zainteresowanie betonowymi prefabrykatami rozpoczęło się jeszcze przed przyjęciem ogólnej definicji zrównoważonego rozwoju na Szczycie Ziemi w Rio de Janeiro w 1992r., która nakładała obowiązek ograniczenia dewastacji środowiska i minimalizacji zużycia nieodnawialnych surowców.

W Polsce rozwój zainteresowania prefabrykatami z betonu nastał w związku z przygotowaniami do Mistrzostw Europy w piłce nożnej w 2012r. Prefabrykaty z betonu są najlepszym rozwiązaniem w dziedzinie budowy stadionów, ponadto pozwalają znacząco obniżyć koszty budowy dróg, mostów, tuneli i innej infrastruktury.

Użycie betonowych prefabrykatów pozwala nie tylko zoptymalizować zużycie czasu i energii ale również w znacznym stopniu uniezależnia od warunków pogodowych. Prefabrykaty z betonu obniżają koszty związane z wykonaniem elementów powtarzalnych jak i również skracają czas budowy ze względu na możliwość dostarczania gotowych rozwiązań.

Szerokie spektrum zastosowań

Prefabrykaty z betonu znajdują swoje zastosowanie m. in:
– na stadionach jako słupy, schody, belki podtrybunowe, płyty audytoryjne,
– w budowie parkingów, hal i magazynów jako płyty kanałowe, ściany, kompletne systemy,
– jako zbiorniki żelbetowe, kręgi, elementy przestrzenne,
– w budownictwie infrastrukturalnym jako przyczółki mostowe, przepusty, wyspy i bariery drogowe czy ekrany,
– w budownictwie sanitarnym i kanalizacyjnym jako rury żelbetowe lub sprężone, studzienki kanalizacyjne, obudowy przepompowni ścieków,
– w budownictwie mieszkaniowym jako wielootworowe płyty, ściany, stropy, schody, balkony, garaże.

Dzięki swoim zaletom elementy prefabrykowane z betonu znajdują rozmaite zastosowanie w budownictwie i świadczą o wysokim stopniu zaawansowania technologicznego.