Skip to content Skip to footer

Charakterystyka betonu budowlanego

Beton jest kompozytem, który występuje w wielu odmianach. Ma to bardzo duże znaczenie dla inżynierów budownictwa oraz projektantów. Dzięki temu nie muszą oni polegać jedynie na tradycyjnej mieszance. Wybór kompozytu ma również wpływ na późniejsze obróbki, takie jak np. wiercenie w betonie czy cięcie betonu.

Podstawowy skład betonu

Wśród podstawowych elementów betonu znajduje się woda, kruszywo oraz cement, czyli spoiwo. Wszystkie te substancje łączą się w jedną, która tworzy zaczyn twardniejący. Na konsystencję oraz skład mieszanki betonowej wpływ ma bardzo wiele czynników. Dotyczy to również proporcji dobranych składników oraz czasu przeznaczonego na rozdrobnienie ich. Od gęstości i wytrzymałości mieszanki zależy później chociażby łatwość cięcia w betonie. Tradycyjny beton jest bardzo użyteczny, ale ciężki i niezbyt funkcjonalny. Dlatego właśnie powstają mieszanki. Wyroby te są lżejsze i lepsze jakościowo. Spełniają również nowoczesne wymogi w zakresie estetyki. Wiercenie otworów w betonie z mieszanki jest o wiele bardziej precyzyjne, ze względu na zastosowanie domieszek chemicznych oraz dodatków mineralnych. Wpływają one nie tylko na urabialność betonu, ale również jego płynność, co ma wpływ na proces cięcia betonu.

Rodzaje betonu

W sklepach znaleźć można wiele różnych mieszanek betonowych. Zawierają one wszelkiego rodzaju domieszki. Do najbardziej innowacyjnych rozwiązań należy m.in. samozagęszczalny beton. Jest to mieszanka, która nie wymaga wibrowania mechanicznego. Duża popularnością cieszy się beton z domieszkami włókien szklanych, stalowych lub polipropylenowych pełniącymi funkcję zbrojenia, czyli beton ze zbrojeniem rozproszonym. Warto wspomnieć tez o betonie samopoziomującym czyli rozpływającym się po podłożu w wyniku działania siły ciężkości. Niektóre odmiany betonu są wodoszczelne, odporne na ścieranie czy nadzwyczaj lekkie. Na każdym z nich operacje takie jak cięcie betonu czy wiercenie w betonie przebiegają nieco inaczej.

Klasy wytrzymałości

Klasyfikacja betonu odbywa się za pośrednictwem klas wytrzymałości. To od nich zależy, czy wiercenie otworów w betonie będzie wymagało dużego wysiłku. W budownictwie używa się przeważnie mieszanek o określonej klasie wytrzymałości. Określa się w ten sposób wytrzymałość na ściskanie próbek o odpowiednich kształtach, w których najkorzystniejszy układ naprężeń posiadają elementy sześcienne. Klasy informują o średniej wytrzymałości betonu na ściskanie, podając wielkość możliwych do przeniesienia naprężeń ściskających. Na wytrzymałość betonu wpływa zawartość procentowa spoiwa oraz wody.

Więcej o obróbce betonu dowiesz się na stronie http://wierceniebetonu.com/.