Skip to content Skip to footer

Jakie są dotyczące projektowania i wykonania oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego?

W przypadku, gdy mamy już podstawową wiedzę na temat oświetlenia awaryjnego warto ją ciągle pogłębiać i skupić się głównie na wymaganiach dotyczących projektowania, a także wykonywania oświetlenia awaryjnego. Pamiętajmy, że zanim podejmiemy się jakichkolwiek działań powinniśmy mieć odpowiednia wiedze.

Jakie są dotyczące projektowania i wykonania oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego?

Pierwszym ważnym wymaganiem jest to, że w przypadku obiektu, w którym mamy do czynienia z zanikiem napięcia w elektrycznej sieci zasilającej mogącego spowodować zagrożenie życia bądź zdrowia ludzi czy zagrożenie środowiska, ale również duże straty materialne, należy zasilać co najmniej z dwóch innych, samoczynnie załączających się źródeł energii elektrycznej, a także wyposażać się w samoczynnie załączające się oświetlenie awaryjne. Pamiętajmy, iż w budynku wysokościowym powinien być zespół prądotwórczy. Następna ważna kwestia to fakt, projekt oświetlenia awaryjnego należy zastosować w pomieszczeniach, gdzie krótkotrwałe wyłączenie oświetlenia podstawowego może spowodować różnego rodzaju następstwa. W tej sytuacji musimy również pamiętać, iż czas działania danego oświetlenia musi być odpowiednio dostosowany do warunków panujących w określonym pomieszczeniu oraz wynosić mniej niż jedną godzinę.

W jakich miejscach powinno stosować się oświetlenie ewakuacyjne?

Wypadałoby wiedzieć, iż oświetlenie awaryjne powinniśmy stosować w pomieszczeniach takich jak między innymi widownie kin, teatrów i filharmonii oraz innych sal widowiskowych. W pomieszczeniach wystawowych w muzeach oraz w salach konferencyjnych, lokalach rozrywkowych czy sal sportowych przeznaczonych dla dużej liczby osób. Takie oświetlenie należy także stosować w przypadku pomieszczeń o powierzchni ponad 1000m kwadratowych, a zwłaszcza w garażach, które oświetlone są jedynie światłem sztucznym. Nie możemy zapominać, aby z takiego rozwiązania skorzystać w budynkach użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego, ale również w miejscach, które przeznaczone są w głównej mierze do przebywania ludzi o ograniczonej możliwości poruszania się. Zdecydować się na ten krok powinniśmy w przypadku wysokich oraz wysokościowych budynkach użyteczności publicznej, a także zamieszkania zbiorowego.

Jakie są wymagania dla przewodów zasilających obwody oświetlenia awaryjnego?

Należy wiedzieć, że wszystkie przewody i kable wraz z zamocowaniami muszą zapewniać ciągłość dostawy energii elektrycznej w przypadku pożaru. Ograniczenie czasu zapewnienia ciągłości dostawy energii elektrycznej do urządzeń służących ochronie przeciwpożarowej to 30 minut.