Skip to content Skip to footer

Sepowskie uprawnienia – wymagania!

Praca w zawodzie elektryka lub przy obsłudze urządzeń związanych
z elektryką wymaga sporo wiedzy i cierpliwości. No i jest niebezpieczna, dlatego niezbędne są dodatkowe certyfikaty pozwalające na zdobycie większych doświadczeń oraz umiejętności. To tzw. SEP uprawnienia, które uzyskuje się po ukończeniu Sep szkolenia. Wystarczy spełnić minimalne wymagania. Jakie? Sprawdźmy.

Sepowskie uprawnienia – ważne informacje

Najpierw jednak wyjaśnijmy, czym w ogóle są te kwalifikacje, na które decyduje się dużo młodych pracowników. SEP – pod tym skrótem kryje się Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Jest to organizacja, która odpowiada za tworzenie szkoleń elektrycznych. Kwalifikacje, o których mowa, są tutaj podzielone na trzy podstawowe grupy: G1, G2, G3, czyli odpowiednio i kolejno: elektryczne, energetyczne i gazowe.

Sep szkolenia nie trwają bardzo długo, bo jedynie od kilku do kilkunastu godzin. Ich cena zależy oczywiście od liczby uczestników. Całość kończy się egzaminem. Wiedzę, jaka jest tam przekazywana, dostosowana jest do obecnych wymagań. SEP uprawnienia to świetne rozwiązanie. Dzięki nim możliwy jest awans oraz objęcie lepiej płatnego stanowiska, gdzie będzie się wykonywać wszelkie czynności związane z konserwacją, a następnie montażem i obsługą urządzeń elektrycznych.

Wymagania do zdobycia uprawnień SEP

A co z wymaganiami? Aby zdobyć sepowskie uprawnienia, trzeba mieć ukończone 18 lat oraz – co ciekawe – tylko minimalne, podstawowe wykształcenie. Te wymaganie nie są na szczęście skomplikowane. Na szkolenie można się zapisać jako indywidualna osoba lub grupa pracowników firmy. Taki zdobyty certyfikat SEP z dodatkowymi kwalifikacjami E oraz D (eksploracja oraz dozór) – bo jest jeszcze taki podział – ważny jest przez 5 lat. Po tym terminie trzeba uprawnienia odnowić.

Uwaga! Zanim otrzyma się niezbędny dokument, który będzie potwierdzeniem sep uprawnień, wcześniej należy złożyć odpowiedni wniosek o przeprowadzenie wspomnianego powyżej egzaminu przed komisją kwalifikacyjną. Później jeszcze trzeba uiścić za niego odpowiednią opłatę (nawet 260 zł). Ten egzamin może być przeprowadzony też w formie ustnej. Gdy jego wynik będzie pozytywny, komisja ma 14 dni na wydanie świadectwa kwalifikacyjnego.