Skip to content Skip to footer

Złom stalowy jako surowiec wtórny

Wzrost zanieczyszczenia środowiska wymaga zastosowania coraz bardziej wydajnych technologii i metod produkcyjnych. Jednak od wielu lat funkcjonują sprawdzone rozwiązania organizacyjne, wspierane przez ustawodawstwo Państw i zrzeszeń krajów. Jednym z nich jest recykling złomu stali, dzięki któremu udaje się nie tylko obniżyć koszty produkcji, ale i zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych.

Etapy recyklingu

Złom stali, zebrany przez dostawców, należy odpowiednio posortować. Niezwykle istotne jest, by oddzielić wszelkie pozostałości artykułów spożywczych. Następnym krokiem jest wyeliminowanie części szklanych, materiałowych, drewnianych, plastikowych i pozostawienie samego złomu stali. Ten segreguje się, w zależności od technologii wytworzenia metalu i zastosowania ewentualnych powłok uszlachetniających. Na oddzielne składowiska trafiają więc blachy białe, które ocynkowano, a oddzielnie są magazynowane elementy chromowane.

Po posortowaniu złom stali trafia do hut. Tam, w zależności od sposobu wcześniejszej segregacji, metal jest odzyskiwany dwiema metodami. Pierwsza zakłada spalanie odpadów nie posegregowanych. Metodą magnetyczną ze stopu jest odzyskiwana stal. Druga wymaga oddzielenia aluminium oraz odcynowania. Dzięki temu półprodukt można wykorzystać do produkcji opakowań.

Zysk dla środowiska

Choć sam proces recyklingu jest również koszto- i energo chłonny, korzyści z jego zastosowania są bezcenne. Surowiec wtórny trzeba najpierw zebrać, a potem przetransportować go do punktów składowania. Tam poddawany jest sortowaniu, a następnie trafia do hut. Cały proces generuje więc wydatki, jednak jak się okazuje, są one znacząco niższe, niż koszt wydobycia surowców, a następnie wyprodukowania gotowych materiałów. Co niezwykle istotne dla całego procesu, złom stali po przetworzeniu zachowuje wszystkie pierwotne cechy metalu. Jest tak samo mocny i wytrzymały, jak w momencie, gdy powstał w hucie pierwszy raz. Można go dokładnie tak samo ulepszać, poprzez domieszki dodatków chromu czy manganu.

Badania wykazują, że recykling 1 tony złomu stalowego wymaga o 80 % mniejszego zużycia energii oraz blisko 40% mniejszego wody, niż potrzeba do wytworzenia analogicznej ilości nowej stali.

Pomoc ustawodawcy

Wsparcie dla firm takich jak http://zlomweglika.pl/zlom-stali-szybkotnacej, zajmujących się szeroko rozumianym recyklingiem, nie tylko złomem stali, stanowi ustawodawstwo krajowe i europejskie. Dzięki niemu, systemowi dopłat oraz ulg dla przedsiębiorców, zyskują następne pokolenia, dla których uda się zostawić jak najwięcej naturalnej przyrody.